Tin nổi bật

  • Hội nghị phụ huynh học sinh năm học 2020 – 2021.
  • Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp hệ Trung cấp tháng 9/2020.
  • Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2020.
  • Lịch phát sóng ôn tập cho học sinh lớp 12 trên truyền hình