Tin nổi bật

  • Hội nghị Cán bộ, viên chức người lao động năm học 2020 - 2021.
  • Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị đại hội XIII của Đảng.
  • Hội nghị phụ huynh học sinh năm học 2020 – 2021.
  • Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp hệ Trung cấp tháng 9/2020.