list
Đào tạo chính quy

Thông tin tuyển sinh nghề Nghiệp vụ nhà hàng

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 9:08:00 PM

Thông tin tuyển sinh nghề May thời trang

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 8:58:00 PM

Thông tin tuyển sinh nghề Kỹ thuật xây dựng

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 8:52:00 PM

Thông tin tuyển sinh nghề Kỹ thuật Máy lạnh và điều hòa không khí

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 8:43:00 PM

Thông tin tuyển sinh nghề Kế toán Doanh nghiệp

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 8:34:00 PM

Thông tin tuyển sinh nghề Hàn

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 8:23:00 PM

Thông tin tuyển sinh nghề Điện công nghiệp

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 4:03:00 AM

Thông tin tuyển sinh nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 3:54:00 AM

Thông tin tuyển sinh nghề Kỹ thuật Chế biến món ăn

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 3:44:00 AM