list
Hình thức đào tạo

Thông báo tuyển sinh năm 2019 trình độ Sơ cấp và Dạy nghề thường xuyên

Cập nhật lần cuối: : 6/8/2019 6:05:00 AM

Tuyển sinh hệ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên

Cập nhật lần cuối: : 5/27/2019 4:45:00 PM

Lịch ôn và thi tốt nghiệp lớp cao đẳng C17LT - ĐCN/CR

Cập nhật lần cuối: : 5/4/2018 3:59:00 PM

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NĂM HỌC 2018 - 2019

Cập nhật lần cuối: : 5/3/2018 2:16:00 PM

Thông tin tuyển sinh nghề Nghiệp vụ nhà hàng

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 9:08:00 PM

Thông tin tuyển sinh nghề May thời trang

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 8:58:00 PM

Thông tin tuyển sinh nghề Kỹ thuật xây dựng

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 8:52:00 PM

Thông tin tuyển sinh nghề Kỹ thuật Máy lạnh và điều hòa không khí

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 8:43:00 PM

Thông tin tuyển sinh nghề Kế toán Doanh nghiệp

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 8:34:00 PM

Thông tin tuyển sinh nghề Hàn

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 8:23:00 PM

Thông tin tuyển sinh nghề Điện công nghiệp

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 4:03:00 AM

Thông tin tuyển sinh nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 3:54:00 AM

Thông tin tuyển sinh nghề Kỹ thuật Chế biến món ăn

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 3:44:00 AM

Liên thông Trung cấp nghề lên Cao Đẳng nghề Trường Cao Đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM

Cập nhật lần cuối: : 6/20/2016 2:27:00 PM