list
Thông tin cần biết

Thông báo các khoản thu đầu năm và các chế độ được hưởng của học sinh năm học 2022 – 2023.

Cập nhật lần cuối: : 8/24/2022 9:59:00 PM

Thông tin tuyển sinh năm học 2022 – 2023.

Cập nhật lần cuối: : 7/12/2022 7:57:00 AM

Tốt nghiệp trình độ Trung cấp khóa 2020 - 2022.

Cập nhật lần cuối: : 6/22/2022 9:40:00 PM

Thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp; Văn hóa hệ GDTX cấp THPT năm học 2022 - 2023.

Cập nhật lần cuối: : 3/14/2022 5:45:00 AM

Kế hoạch số 14/KH-SLĐTBXH ngày 14 tháng 02 năm 2022 về việc thực hiện kế hoạch số 642/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Cập nhật lần cuối: : 2/15/2022 4:08:00 PM

Thông báo các khoản thu đầu năm và chế độ được hưởng năm học 2021 – 2022.

Cập nhật lần cuối: : 9/29/2021 9:20:00 AM

Thông báo mức thu học phí đối với học sinh hệ GDTX năm học 2021 - 2022.

Cập nhật lần cuối: : 8/11/2021 4:45:00 PM

Thông báo mức thu học phí đối với học sinh hệ Trung cấp năm học 2021 - 2022.

Cập nhật lần cuối: : 8/11/2021 4:40:00 PM

Văn bản quy phạm pháp luật.

Cập nhật lần cuối: : 8/10/2021 10:13:00 PM

Quy chế tuyển sinh hệ trung cấp.

Cập nhật lần cuối: : 5/21/2021 9:20:00 AM

Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp chính quy năm 2021.

Cập nhật lần cuối: : 4/12/2021 9:18:00 AM

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022.

Cập nhật lần cuối: : 4/12/2021 8:52:00 AM

Thông báo mức thu học phí hệ Trung cấp đối với học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021.

Cập nhật lần cuối: : 7/25/2020 3:56:00 PM

Thông báo mức thu học phí đối với học sinh hệ GDTX năm học 2020 - 2021.

Cập nhật lần cuối: : 7/25/2020 3:50:00 PM

Các quy trình đảm bảo chất lượng.

Cập nhật lần cuối: : 5/25/2020 2:59:00 PM

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NĂM HỌC 2020 - 2021

Cập nhật lần cuối: : 3/9/2020 2:48:00 PM

Thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp năm học 2020-2021

Cập nhật lần cuối: : 2/17/2020 4:34:00 PM

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021

Cập nhật lần cuối: : 2/17/2020 4:23:00 PM

Thông báo các khoản thu đầu năm và các chế độ chính sách được hưởng đối với học sinh năm học 2019 - 2020

Cập nhật lần cuối: : 7/25/2019 3:23:00 PM

Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy năm học 2019 - 2020

Cập nhật lần cuối: : 5/17/2019 9:01:00 AM

12