list
Thông tin cần biết

Thông báo các khoản thu đầu năm và các chế độ chính sách được hưởng đối với học sinh năm học 2019 - 2020

Cập nhật lần cuối: : 7/25/2019 3:23:00 PM

Quy trình sử dụng vật tư phục vụ đào tạo

Cập nhật lần cuối: : 6/13/2019 3:24:00 PM

Quy trình cấp phát bằng và chứng chỉ

Cập nhật lần cuối: : 6/13/2019 3:17:00 PM

Quy trình xét điều kiện dự thi, thi kết thúc Môn học/Mô đun

Cập nhật lần cuối: : 6/13/2019 3:15:00 PM

Quy trình xét điều kiện dự thi tốt nghiệp

Cập nhật lần cuối: : 6/13/2019 3:11:00 PM

Quy trình đánh giá kết quả học tập

Cập nhật lần cuối: : 6/13/2019 3:09:00 PM

Quy trình tuyển sinh

Cập nhật lần cuối: : 5/27/2019 3:47:00 PM

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện

Cập nhật lần cuối: : 5/27/2019 3:45:00 PM

Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy năm học 2019 - 2020

Cập nhật lần cuối: : 5/17/2019 9:01:00 AM

Thông báo các khoản thu đầu năm Năm học 2018-2019

Cập nhật lần cuối: : 8/24/2018 8:01:00 AM

Chế độ học phí, miễn, giảm học phí; chế độ học bổng chính sách năm học 2018-2019

Cập nhật lần cuối: : 8/24/2018 7:51:00 AM

Thông báo tuyển sinh Hệ trung cấp nghề chính quy năm học 2018 - 2019

Cập nhật lần cuối: : 4/19/2018 7:47:00 PM

Thông báo nhiều ưu đãi về chế độ miễn, giảm học phí; chế độ học bổng đối với học sinh đăng ký học tại trường năm học 2018 - 2019 .

Cập nhật lần cuối: : 3/26/2018 12:12:00 AM

Liên thông lớp Cao Đẳng nghề Điện Công nghiệp năm học 2017 - 2018

Cập nhật lần cuối: : 4/20/2017 7:14:00 PM

Thông báo các khoản thu Đầu năm học 2016-2017 (dành cho học sinh TN THCS)

Cập nhật lần cuối: : 8/24/2016 10:23:00 AM

Thông báo các khoản thu Năm học 2016-2017 (dành cho học sinh TN THPT):

Cập nhật lần cuối: : 8/24/2016 10:14:00 AM

Thông tư liên tịch 09

Cập nhật lần cuối: : 6/24/2016 12:50:00 PM

Giải quyết trường hợp người học nghề không đủ điều kiện kiểm tra kết thúc môn

Cập nhật lần cuối: : 6/16/2016 2:51:00 PM