Tin nổi bật

  • Xét duyệt đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2020 – 2021.
  • Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Nhiệt Liệt Chào Mừng Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Khoá XV Và Đại Biểu HĐND Các Cấp Nhiệm Kỳ 2021 – 2026.
  • Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp chính quy năm 2021.
  • Thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.