Tin nổi bật

  • Khai giảng các lớp đào tạo nghề ngắn hạn theo Chương trình mục tiêu quốc gia.
  • Hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm, năm học 2022 - 2023.
  • Hội nghị viên chức người lao động Trường Trung cấp nghề Cam Ranh năm học 2022-2023.
  • Trường Trung cấp nghề Cam Ranh khai giảng năm học mới 2022-2023.
  • Lợi ích của học sinh tốt nghiệp THCS khi tham gia học tại trường Trung cấp nghề Cam Ranh.