Quy mô hoạt động, tổ chức bộ máy
Cập nhật lần cuối: 1/5/2018 2:45:00 PM 
 

 1. Hiện nay Trường có 10 đơn vị trực thuộc bao gồm:

* Phòng chuyên môn:

          - Phòng Đào tạo

          - Phòng Kế hoạch – Tài chính

          - Phòng Hành chính – Tổ chức

* Trung tâm dạy nghề: Trung tâm dạy nghề Cam Lộc

* Khoa, Bộ môn:

          - Khoa Cơ Khí

          - Khoa Điện – Điện tử

          - Khoa Cơ Bản

          - Bộ môn Chung

          - Bộ môn May – Du lịch

          - Bộ môn Kế toán – Xây dựng.

 2. Số lượng lao động tại thời điểm hiện tại

Tổng số cán bộ, giáo viên cơ hữu và người lao động của trường hiện có 48 người bao gồm HĐLĐ 68 là 05 người, HĐ giao khoán 03 người, trong đó cán bộ quản lý 11 người.

 3. Các cơ sở Đào tạo:

* Cơ sở 1: Tổ Hòa Do 6B - Phường Cam Phúc Bắc - Thành phố Cam Ranh

Điện thoại: (058) 3970 697 - 3970 879. Website: tcncamranh.edu.vn

* Cơ sở 2: 137 Lê Hồng Phong - Phường  Cam Lộc - Thành phố Cam Ranh

Điện thoại: (058) 3854 535