Quy mô hoạt động, tổ chức bộ máy
Cập nhật lần cuối: 1/9/2022 11:14:00 PM 
 

 1. Hiện nay Trường có 08 đơn vị trực thuộc bao gồm:

* Phòng chuyên môn:

          - Phòng Đào tạo

          - Phòng Kế hoạch – Tài chính

          - Phòng Hành chính – Tổ chức

* Trung tâm dạy nghề: Trung tâm dạy nghề Cam Lộc

* Khoa, Bộ môn:

          - Khoa Cơ Khí

          - Khoa Điện – Điện tử

          - Khoa Cơ Bản

          - Bộ môn May – Du lịch

 2. Số lượng CBVC và NLĐ thời điểm hiện tại:

Tổng số viên chức của trường hiện có 39 người và 05 người HĐLĐ 68.

 3. Các cơ sở Đào tạo:

* Cơ sở 1: Tổ Hòa Do 6B - Phường Cam Phúc Bắc - Thành phố Cam Ranh

Điện thoại: (058) 3970 697 - 3970 879. Website: tcncamranh.edu.vn

* Cơ sở 2: 137 Lê Hồng Phong - Phường  Cam Lộc - Thành phố Cam Ranh

Điện thoại: (058) 3854 535