Khoa Cơ Bản
Cập nhật lần cuối: 5/26/2021 5:17:00 PM 
 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số điện thoại
01 Nguyễn Thị Nga Trưởng Khoa - GV môn Tin học 18/11/1985 0978  611 660
02 Hồ Anh Lan Phương Phó trưởng khoa - Giáo viên môn Ngữ Văn 10/06/1985 0982 856 234
03 Lê Thị Thủy Giáo viên môn Vật Lý 20/08/1986 0986 176 636
04 Nguyễn Thị Nga Giáo viên môn Hóa Học 28/10/1992 0989 434 916
05 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Giáo viên môn Toán 02/03/1992 0995 387 292
06 Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên môn Ngữ Văn 04/08/1994 0374 937 183
07 Nguyễn Thị Nga Giáo viên môn Tin học 10/02/1985 0976 651 778
08 Phan Thị Hồng Vân Giáo viên môn Chính trị 10/03/1984 0389 705 343
09 Hồ Ánh Sao Giáo viên môn Tiếng Anh 14/07/1993 0359 910 922