Khoa Cơ Bản
Cập nhật lần cuối: 7/25/2019 4:38:00 PM 
 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số điện thoại
01 Vũ Thị Minh Trưởng Khoa - GV môn Toán 23/11/1986 0979 253 532
02 Hồ Anh Lan Phương Giáo viên môn Ngữ Văn 10/06/1985 0982 856 234
03 Lê Thị Thủy Giáo viên môn Vật Lý 20/08/1986 0986 176 636
04 Nguyễn Thị Nga Giáo viên môn Hóa Học 28/10/1992 0989 434 916
05 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Giáo viên môn Toán 02/03/1992 0995 387 292
06 Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên môn Ngữ Văn 04/08/1994 0374 937 183
07 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên môn Lịch Sử 26/01/1990 0973.405.045