Khoa Cơ Bản
Cập nhật lần cuối: 1/5/2018 3:26:00 PM 
 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số điện thoại
01 Vũ Thị Minh Trưởng Khoa - GV môn Toán 23/11/1986 0979 253 532
02 Hồ Anh Lan Phương Giáo viên môn Ngữ Văn 10/06/1985 0982 856 234
03 Lê Thị Thủy Giáo viên môn Vật Lý 20/08/1986 0986176636
04 Nguyễn Thị Nga Giáo viên môn Hóa Học 28/10/1992  
05 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Giáo viên môn Toán  02/03/1992  
06 Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên môn Ngữ Văn 04/08/1994