Khoa Điện - Điện tử
Cập nhật lần cuối: 6/16/2018 7:19:00 AM 
 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số điện thoại
01 Trần Đức Anh Trưởng Khoa 15/01/1981 0989612361
02 Dương Thị Hoa Giáo viên 12/02/1985 01627457345
03 Hồ Văn Long Giáo viên 18/09/1984 01685030162
04 Võ Long Khoa Giáo viên 18/09/1978 0902737587
05 Hoàng Thanh Cầm Giáo viên 20/10/1987 01676622112