Tổ bộ môn May - Du lịch
Cập nhật lần cuối: 10/30/2016 8:17:00 AM 
 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số điện thoại
01 Nguyễn Thị Huyền Trang Phó Trưởng bộ môn 12/07/1978 0976 788 156
02 Phan Thị Mỹ Giáo viên 27/10/1981 01697068258
03 Trần Phạm Thảo Uyên Giáo viên 14/04/1985 0984006002
04 Phạm Nguyễn Phú Thịnh Giáo viên 04/11/1982 0905758880
05 Trần Lê Thanh Tâm Giáo viên 04/03/1987 0906816335
06 Vũ Đức Hà Giáo viên 17/12/1988 0987723412