Tổ bộ môn Chung
Cập nhật lần cuối: 7/25/2019 4:48:00 PM 
 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số điện thoại
01 Nguyễn Thị Nga Trưởng bộ môn - GV Tin học 18/11/1985 0978 611 660
02 Hồ Ánh Sao Giáo viên Ngoại ngữ 14/07/1993 0359 910 922
03 Phan Thị Hồng Vân Giáo viên Chính Trị 10/03/1984 0389 705 343
04 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Tin học 12/07/1985 0976 651 778
05 Trịnh Quốc Kỳ Giáo viên Kế toán 06/10/1980 0978 468 386
06 Hồ Thị Vân Giáo viên xây dựng 26/01/1987 0988 760 467