Tuần sinh hoạt công dân - các hoạt động chuẩn bị năm học mới 2018 - 2019
Cập nhật lần cuối: 9/1/2018 5:07:00 PM 
 

Nhằm nâng cao nhận thức của HS về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HS thông qua công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HS; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội. Trường Trung cấp Nghề Cam Ranh đã có một số hoạt động trước thềm năm học mới:

Cô Mỹ Hương trưởng phòng Kế hoạch Tài chính thông qua chế độ học phí, miễm giảm học phí và các chế độ chính sách mà học sinh được hưởng khi theo học tại trường.

Thầy Nhật Trưởng phụ trách phòng đào tạo thông qua quy chế đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp.

Thầy Tuấn Vinh giám đốc TTDN Cam Lộc phổ biến nội quy nhà trường cũng như nội quy khi đăng ký ở ký túc xá.

 Quang cảnh buổi phổ biến các chế độ chính sách và các quy định liên quan

Cùng với việc phổ biến các chế độ chính sách cô Hồng Vân giáo viên chính trị - pháp luật của nhà trường cũng đã có buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thông qua buổi tuyên truyền cô cũng đã lồng ghép triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương đang có hiệu lực thi hành và những văn bản mới được ban hành đến học sinh toàn trường nhằm nâng cao hiểu biết và có ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc vi phạm pháp luật của học sinh.

Cô Hồng Vân tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Để động viên khuyến khích tinh thần học tập của các em học sinh trước thềm năm học mới. Tiếp bước học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện nghĩa cử cao đẹp góp phần động viên, khích lệ tinh thần các em vượt khó, vươn lên trong học tập. Đoàn thanh niên trường đã trao tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học những món quà ý nghĩa.

Cô Nguyễn Thị Thuyền phó hiệu trường nhà trường và cô Lan Phương bí thư chi đoàn tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học.

 

Tin liên quan