Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019
Cập nhật lần cuối: 9/20/2018 2:39:00 PM 
 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCSTV trường Trung cấp nghề Cam Ranh nhiệm kỳ 2017-2022 và chương trình công tác của CĐCS Sở Lao động TBXH Khánh Hòa năm 2018. BCH Công đoàn CSTV trường Trung cấp nghề Cam Ranh xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Phần 1: Kế hoạch chung: Gồm 12 nhiệm vụ trọng tâm

Phần 2: Kế hoạch cụ thể: Chi tiết cụ thể nhiệm vụ cho từng tháng.

Rất mong các tổ công đoàn thành viên, các cá nhân có nhiệm vụ căn cứ vào kế hoạch của công đoàn, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung nêu trên, đưa phong trào thi đua và hoạt động công đoàn không ngừng phát triển; cùng với nhà trường phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Chi tiết Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019 xem tại đây.

 

Tin liên quan