Kế hoạch hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm, năm học 2018 - 2019
Cập nhật lần cuối: 10/6/2018 9:31:00 AM 
 

Thời gian: Thứ 6 ngày 12/10/2018

Thành phần: + Ban giám hiệu trường Trung cấp nghề Cam Ranh;

                     + Trưởng các đơn vị trực thuộc;

                     + Toàn thể giáo viên và phụ huynh học sinh trong trường.

Địa điểm: Trường Trung cấp nghề Cam Ranh.

Nội dung: Họp phụ huynh học sinh đầu năm,  năm học 2018 – 2019

I.   Họp chung toàn trường: Từ 8h00’ đến 9h00’ tại hội trường

II.  Họp theo lớp nghề và lớp văn hóa:

1.   Họp theo lớp nghề: Từ 9h00’ đến 9h30’ phòng họp cụ thể như sau:

STT Lớp GV phụ trách Địa điểm
1 ĐCN 1- 16; ĐCN 3 - 17; ĐCN 18; Điện lạnh 18 Thầy Trần Đức Anh Phòng họp hội nghị
2 CBMA 1 - 16; CBMA 1 - 17; CBMA 2 - 17; CBMA 1 - 18; NVNH 18 Cô Nguyễn Thị Huyền Trang Hội trường
3 May 16; May 1 - 17; May 18 Cô Phan Thị Mỹ Phòng 103
4 XD 17; XD 18; Hàn 16; Hàn 18 Cô Hồ Thị Vân Phòng 102

 2.   Họp theo lớp văn hóa: Từ 9h40’ đến 11h00’ phòng họp cụ thể như sau:

STT Lớp GVCN Địa điểm
1 10 A1 Cô Nguyễn Thị Ngọc Thúy Phòng 101
2 10 A2 và 11 B2 Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền Hội trường
3 10 A3 Cô Hồ Anh Lan Phương Phòng 103
4 10 A4 Cô Vũ Thị Minh Phòng 104
5 11 B1 và 11 B3 Cô Nguyễn Thị Hồng Vân Phòng hội nghị
6 12 C1 Cô Nguyễn Thị Nga Phòng 105
7 12 C2 Cô Lê Thị Thủy Phòng 106

Nội dung cụ thể của kế hoạch tại đây

 

Tin liên quan