Tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật năm 2018
Cập nhật lần cuối: 11/22/2018 3:23:00 PM 
 

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Ngày 09/11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật theo hiện khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

Ngày Pháp luật năm 2018 với Chủ đề: " Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật; góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương , sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.".

Ngày pháp luật năm nay được các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm chào mừng sự kiện đặt biệt này như: Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật; phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Để hưởng ứng và triển khai ngày pháp luật năm 2018 trường trung cấp nghề Cam Ranh đã lập kế hoạch và tuyên truyền lồng ghép ngày pháp luật năm 2018 với nhiều hình thức:

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại đơn vị;

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Trường;

    - Lồng ghép hưởng ứng thông qua các cuộc họp chuyên môn. Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giáo viên trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật lồng ghép vào các bài giảng trên lớp nhằm vận động học sinh tuân thủ, chấp hành chính sách pháp luật, giải quyết mâu thuẫn, củng cố tinh thần đoàn kết.

      Chúng ta cùng chung tay để thực hiện cuộc phát động hưởng ứng ngày pháp luật năm 2018 của Trường trung cấp nghề Cam Ranh diễn ra trọng tâm, trọng điểm trong thời gian từ ngày 05/11/2018 đến ngày 12/11/2018 và duy trì trong suốt năm học. Tập thể toàn trường luôn xem Ngày Pháp luật 9/11/2018  tiếp tục là một điểm nhấn cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tạo bước chuyển biến mới cho công tác này để xã hội tiếp nhận và áp dụng pháp luật như một thói quen, một phần tất yếu trong hoạt động hàng ngày, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân và tổ chức trong thực hành "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

 

Tin liên quan