LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
Cập nhật lần cuối: 12/12/2018 10:20:00 PM 
 

  1.      Khối 10

Các lớp khối 10 kiểm tra vào các buổi sáng ngày 19/12; 20/12; 26/12

TT Môn thi Ngày thi Địa điểm Tập trung vào phòng Thời gian làm bài Giờ phát đề cho HS Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
01 Toán 19/12/2018

P101, P102, P103, P104, P105, P106

               07h15'                 90'                 07h25'                 07h30'  
02 Văn 19/12/2018

P101, P102, P103, P104, P105, P106

               09h15'                 90'                 09h25'                 09h30'  
03 Vật lý 20/12/2018

P101, P102, P103, P104, P105, P106

               07h15'                 50'                  07h25'                 07h30'  
04 Hóa học 20/12/2018

P101, P102, P103, P104, P105, P106

               08h30'                 50'                 08h35'                 08h40'  
05 Sinh học 20/12/2018

P101, P102, P103, P104, P105, P106

               09h40'                 50'                 09h45'                 09h50'  
06 Lịch sử 26/12/2018

P101, P102, P103, P104, P105, P106

               07h15'                 50'                 07h25'                07h30'  
07 Địa lý 26/12/2018

P101, P102, P103, P104, P105, P106

              08h30'                 50'                 08h35'                08h40'  
 

.   Khối 11

Các lớp khối 11 kiểm tra vào các buổi chiều ngày 26/12; 27/12; 28/12

TT Môn thi Ngày thi Địa điểm Tập trung vào phòng Thời gian làm bài Giờ phát đề cho HS Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
01 Toán 26/12/2018

P101, P102, P103, P104

               13h15'                 90'                 13h25'                  13h30'  
02 Văn 26/12/2018

P101, P102, P103, P104

               15h15'                 90'                 15h25'                  15h30'  
03 Vật lý 27/12/2018

P101, P102, P103, P104

               13h15'                 50'                 13h25'                  13h30'  
04 Hóa học 27/12/2018

P101, P102, P103, P104

               14h30'                 50'                 14h35'                  14h40'  
05 Sinh học 27/12/2018

P101, P102, P103, P104

               15h40'                 50'                 15h45'                  15h50'  
06 Lịch sử 28/12/2018

P101, P102, P103, P104

               13h15'                 50'                13h25'                  13h30'  
07 Địa lý 28/12/2018

P101, P102, P103, P104

               14h30'                 50'                 14h35'                   14h40'  
 

3.      Khối 12

Các lớp khối 12 kiểm tra vào các  ngày 27/12; 28/12

TT Môn thi Ngày thi Địa điểm Tập trung vào phòng Thời gian làm bài Giờ phát đề cho HS Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
01 Ngữ văn 27/12/2018

P105, P106, P107

               07h15'                120'                 07h25'                 13h30'  
02 Toán 27/12/2018

P105, P106, P107

               13h15'                 90'                 13h25'                 09h30'  
03 Vật lý 28/12/2018

P101, P102, P103

                07h15'                 50'                 07h25'                 07h30'  
04 Hóa học 28/12/2018

P101, P102, P103

                08h30'                 50'                 08h35'                 08h40'  
05 Sinh học 28/12/2018

P101, P102, P103

               09h40'                 50'                 09h45'                  09h50'  
06 Lịch sử 28/12/2018

P105, P106, P107

               13h15'                 50'                 13h25'                 13h30'  
07 Địa lý 28/12/2018

P105, P106, P107

               14h30'                 50'                 14h35'                 14h40'  

 

Tin liên quan