Kế hoạch họp phụ huynh học sinh các lớp văn hóa hệ GDTX cấp THPT Năm học 2018 -2019
Cập nhật lần cuối: 3/17/2019 9:24:00 AM 
 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 03 năm 2019.

- Địa điểm: Phòng học các lớp

- Thành phần: GVCN, phụ huynh học sinh Khối 10, Khối 12

- Phân công phòng họp và GVCN:

STT Lớp Phòng GVCN Sĩ Số
1 10A1 101 Nguyễn Thị  Ngọc Thúy 27
2 10A2 102 Nguyễn Thị Thanh Huyền 38
3 10A3 103 Hồ Anh Lan Phương 25
4 10A4 104 Nguyễn Thị Hồng Vân 27
5 12C1 105 Nguyễn Thị Nga 36
6 12C2 106 Lê Thị Thủy 30

- Các khoa, tổ bộ môn nghề chủ động gặp phụ huynh học sinh từ 10 giờ ngày 25/03/2019 (nếu cần)

 Nội dung cụ thể của kế hoạch tại đây

 

 

Tin liên quan