Văn bản hành chính năm 2019
Cập nhật lần cuối: 4/10/2020 10:56:00 AM 
 
Số VB Ngày VB Tên VB
19/SLĐTBXH-DN 3/1/2019  Vv hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện thực hiện chương trình, dự án phát triển KTXH năm 2019
43/BC-TCNCR 5/3/2019  BC SO 43  CCHC quy 1 nam 2019
26/QĐ-SLĐTBXH 8/1/2019  Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Khánh Hòa
 08/BC-TCNCR  17/1/2019  Tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2018.signed
 10/TCNCR-HCTC  18/1/2019 Số liệu CCVC năm 2018 theo thông tư 03.2018.TT-BNV.signed
 110/SGDĐT-GDTrH-TX  18/1/2019  Tổ chức gặp mặt sinh viên, học sinh DTTS của tỉnh Khánh Hòa nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019
14/BC-TCNCR 15/1/2019  Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018.signed
 241/SLĐTBXH-VP  
24/01/2019
 Công văn triển khai thực hiện chuyển đổi mã số xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
 10/KH-SLĐTBXH  24/01/2019  Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019
 249/SLĐTBXH-LĐVL  25/01/2019  Triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01 năm 2019
 18/TCNCR-HCTC  25/1/2019  Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 2019.signed.signed
 03/KH-DVVLKH  25/1/2019  KH tổ chức phiên GDVL 2019.signed.signed
 297/SLĐTBXH-VP  31/01/2019   Cv triển khai chấm dứt thực hiện chế độ nghỉ dưỡng.signed.signed
 17/KH-SLĐTBXH  14/2/2019  Ke hoach thu thap tai lieu vao luu tru co quan 2019.signed
 227/SGDĐT-TCCB  19/2/2019  CHI DAO SAP NHAP CAM RANH - NINH HOA.signed.signed
 29/BC-TCNCR  20/2/2019 Trien khai thực hiên kết qua thâm đínhố lượng người làm việc tại các đơn vị sư nghiệp.signed
 157/QĐ-SLĐTBXH  20/2/2019   Vv kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 393/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG  22/02/2019  Triển khai Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ
 31/KH-TCNCR  21/02/2019  kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan năm 2019
45/KH-TCNCR 06/03/2019 Tổ chức đối thoại Lãnh đạo đơn vị với thanh niên năm 2019
 519/SLĐTBXH-TTr  08/03/2019  triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khiếu nại, Tố cáo do Thanh tra Chính Phủ xây dựng
49/TCNCR-HCTC 08/03/2019 xây dựng danh mục các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019
   08/03/2019  Triển khai QĐ 1821 ngày 19/12/2018 của Bộ Lao động TBXH về ban hành các chỉ số theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 534/SLĐTBXH-KHTC  08/03/2019  Triển khai Chỉ thị số 04 ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ
 546/SLĐTBXH-KHTC  12/03/2019  V/v triển khai các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính
 56/KH-TCNCR  15/03/2019  Họp Phụ huynh học sinh các lớp văn hóa hệ GDTX cấp THPT Năm học 2018 - 2019
 57/TCNCR-ĐKBSHĐ  18/03/2019  Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 68/BC-TCNCR  
19/03/2019
 nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019
 348/QĐ-SLĐTBXH  
26/03/2019
 Về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
 716/SLĐTBXH-VP  
 
29/03/2019
 Công văn bổ nhiệm ngạch viên chức Trường Trung cấp nghề Cam Ranh
   08/04/2019  Công văn bổ nhiệm vào ngạch viên chức sự nghiệp trường Trung cấp nghề Cam Ranh
 
09/04/2019
Triển khai Thông tư số 38 ngày 28/12/2018 của Bộ LĐTBXH
 81/KH-TCNCR  04/05/2019   tổ chức Phiên giao dịch việc làm, xuất khẩu lao lao động vào ngày 10/5/2019 tại Trường Trung cấp nghề Cam Ranh
 88/BC-TCNCR  10/05/2019  thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
 91/KH-TCNCR  15/05/2019   Kế hoạch tuyên truyền về Công đoàn Việt Nam trong học sinh, sinh viên
 94/BC-SLĐTBXH  30/05/2019  Báo cáo về việc tự đánh giá chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính
 96/BC-TCNCR  
31/05/2019
 Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 hệ GDTX
 98/BC-TCNCR  31/05/2019  báo cáo tình hình thực hiện phổ biến GDPL 6 tháng đầu năm 2019
   31/05/2019  Báo cáo Kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 6 năm 2019
 100/BC-SLĐTBXH  03/06/2019  Báo cáo Kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý 2/2019
 101/BC-TCNCR  03/06/2019  BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019
 102/BC-TCNCR  04/06/2019  Báo cáo Kết quả thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019
104/TB-SLĐTBXH 04/06/2019 thông báo Tuyển sinh năm 2019
 105/BC-TCNCR  
07/06/2019
 Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến năm học 2018 - 2019 trường Trung cấp nghề Cam Ranh
 106/TCNCR-HCTC  12/06/2019 CV về việc bổ sung giải trình minh chứng chấm điểm CCHC
 173/GƯTĐ-TCNCR  13/09/2019  Bản đăng ký giao ước thi đua năm học 2019-2020
 174/BC-TCNCR  13/09/2019  Báo cáo tình hình tuyển sinh năm học 2019-2020
178/TCNCR-KHTC 25/09/2019 Báo cáo về dịch vụ công trực tuyến
179/BC-TCNCR 27/09/2019 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 10 năm 2019
199/TCNCR-KHTC 16/10/2019 Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
201/TCNCR-HCTC 18/10/2019 Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2020
213/BC-TCNCR 31/10/2019 Báo cáo số người làm việc và kế hoạch tinh giảm biên chế tại đơn vị
219/BC-TCNCR 08/11/2019 Báo cáo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
232/BC-TCNCR 25/11/2019 Báo cáo tình hình triển khai công tác đào tạo nghề và lao động Quý IV/2019
234/BC-TCNCR 25/11/2019 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
28/11/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV năm 2019
252/BC-TCNCR 13/12/2019
Báo cáo công tác đào tạo nghề tháng 12.2019
257/TCNCR-HCTC 18/12/2019 đề nghị phối hợp tổ chức Chứng minh nhân dân cho học sinh
268/KH-TCNCR 30/12/2019 Kế hoạch Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” đối với trường Trung cấp nghề Cam Ranh

 

Tin liên quan