LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
Cập nhật lần cuối: 4/20/2019 6:43:00 AM 
 

  1.      Khối 10

Các lớp khối 10 kiểm tra vào các buổi chiều ngày 08/05; 09/05; 10/05

TT Môn thi Ngày thi Địa điểm Tập trung vào phòng Thời gian làm bài Giờ phát đề cho HS Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
01 Toán 08/05/2019

P101, P102, P103, P104, P105

               13h15'                 90'                 13h25'                 13h30'  
02 Văn 08/05/2019

P101, P102, P103, P104, P105

               15h15'                 90'                 15h25'                 15h30'  
03 Vật lý 09/05/2019

P101, P102, P103, P104, P105

               13h15'                 50'                 13h25'                 13h30'  
04 Hóa học 09/05/2019

P101, P102, P103, P104, P105

               14h30'                 50'                 14h35'                 14h40'  
05 Sinh học 09/05/2019

P101, P102, P103, P104, P105

               15h40'                 50'                 15h45'                 15h50'  
06 Lịch sử 10/05/2019

P101, P102, P103, P104, P105

               13h15'                 50'                 13h25'                13h30'  
07 Địa lý 10/05/2019

P101, P102, P103, P104, P105

              14h30'                 50'                 14h35'                14h40'  
 

.   Khối 11

Các lớp khối 11 kiểm tra vào các buổi sáng ngày 08/05; 09/05; 10/05

TT Môn thi Ngày thi Địa điểm Tập trung vào phòng Thời gian làm bài Giờ phát đề cho HS Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
01 Toán 08/05/2019

P101, P102, P103, P104

               07h15'                 90'                 07h25'                  07h30'  
02 Văn 08/05/2019

P101, P102, P103, P104

               09h15'                 90'                 09h25'                  09h30'  
03 Vật lý 09/05/2019

P101, P102, P103, P104

               07h15'                 50'                 07h25'                  07h30'  
04 Hóa học 09/05/2019

P101, P102, P103, P104

               08h30'                 50'                 08h35'                  08h40'  
05 Sinh học 09/05/2019

P101, P102, P103, P104

               09h40'                 50'                 09h45'                  09h50'  
06 Lịch sử 10/05/2019

P101, P102, P103, P104

               07h15'                 50'                07h25'                  07h30'  
07 Địa lý 10/05/2019

P101, P102, P103, P104

               08h30'                 50'                 08h35'                   08h40'  
 

3.      Khối 12

Các lớp khối 12 kiểm tra vào các  buổi sáng ngày 08/05; 09/05; 10/05

TT Môn thi Ngày thi Địa điểm Tập trung vào phòng Thời gian làm bài Giờ phát đề cho HS Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
01 Ngữ văn 08/05/2019

P105, P106, P107

               07h00'                120'                 07h15'                 07h20'  
02 Toán 08/05/2019

P105, P106, P107

               09h30'                 90'                 09h35'                 09h40'  
03 Vật lý 09/05/2019

P105, P106, P107

                07h15'                 50'                 07h25'                 07h30'  
04 Hóa học 09/05/2019

P105, P106, P107

                08h30'                 50'                 08h35'                 08h40'  
05 Sinh học 09/05/2019

P105, P106, P107

               09h40'                 50'                 09h45'                  09h50'  
06 Lịch sử 10/05/2019

P105, P106, P107

               07h15'                 50'                 07h25'                 07h30'  
07 Địa lý 10/05/2019

P105, P106, P107

               08h25'                 50'                 08h35'                 08h40'  

 

Tin liên quan