KẾ HOẠCH TỔ CHƯC THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP NĂM 2019
Cập nhật lần cuối: 5/15/2019 2:48:00 PM 
 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 – 2019, trường Trung cấp nghề Cam Ranh xây dựng Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ trung cấp năm 2019 cho học sinh các lớp trung cấp nghề thuộc khóa 2016 – 2019 và học sinh các lớp trung cấp thuộc khóa 2017 – 2019 như sau:

- Các môn văn hóa thi ngày 03/06/2019

- Môn chính trị thi ngày 04/06/2019

- Môn lý thuyết nghề thi ngày 04/06/2019

- Môn thực hành nghề thi từ ngày 05/06/2019 đến ngày 08/06/2019

Chi tiết kế hoạch thi tốt nghiệp xem file đính kèm tại đây

 

Tin liên quan