Tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019.
Cập nhật lần cuối: 5/24/2019 2:12:00 PM 
 

Hưởng ứng chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai  là "Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”, các hoạt động truyền thông, tuyên truyền đang được các cấp,ngành tích cực thực hiện. Trong đó, tập trung vào việc hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng. Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai  tại cơ quan, cộng đồng.

Để tổ chức thực hiện, tại Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. Đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó; đôn đốc chính quyền cơ sở, các xã phường nâng cao nhận thức trong việc kịp thời phát hiện, ứng phó, phòng ngừa với các sự cố thiên tai có thể xảy ra.

Trong thời gian này, trường Trung cấp nghề Cam Ranh đã lồng ghép truyền thông về phòng chống thiên tai  , nhất là hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho học sinh toàn trường để các em tránh rủi ro đuối nước khi mùa hè sắp đến gần. Các phòng, ban tăng cường kiểm tra, rà soát và có phương án nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai  trong trường; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại trường  và và nâng cao ý thức cho viên chức, học sinh  theo phương châm "4 tại chỗ".  Nhà trường kết hợp với chính quyền địa phương để nắm bắt kịp thời thông tin đến viên chức và học sinh chủ động phòng rủi ro thiên tai.

Với tư tưởng chỉ đạo là chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính với phương châm "4 tại chỗ”, trường Trung cấp nghề Cam Ranh chuẩn bị các phương án, kế hoạch, thường xuyên kiểm tra lại lực lượng, phương tiện và vật tư dự phòng. Thường xuyên cập nhật thông tin thiên tai trên loa phát thanh của trường và trên Website của trường. Đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, huy động sự tham gia, phối hợp của cả cộng đồng với kỳ vọng sẽ giảm thiểu được rủi ro, thiệt hại do thiên tai gây ra cho cuộc sống và sản xuất của nhân dân.

 

 

Tin liên quan