Tuyển sinh hệ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên
Cập nhật lần cuối: 5/27/2019 5:03:00 PM 
 

I. Các nghề đạo tạo hệ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên:

- Điện Công nghiệp

- Nghiệp vụ lưu trú

- Hàn

- Làm bánh

- May công nghiệp

- Nấu ăn

- Điện lạnh

- Nghiệp vụ lễ tân

- Xây dựng

- Nghiệp vụ nhà hàng

- Tin học

- Lái xe ô tô hạng B2, C (liên kết đào tạo)

II. Thời gian khai giảng: hàng tháng

III. Đối tượng được hỗ trợ và chính sách hỗ trợ:

-  Hỗ trợ học phí 100% cho các đối tượng: Lao động nông thôn, phụ nữ ở các phường (theo quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của thủ tướng chính phủ), thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự (có thẻ học nghề trong vòng 1 năm), người khuyết tật.

- Hỗ trợ tiền ăn 30.000 đ/ngày học cho các đối tượng:  Lao động nữ bị mất việc, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.

+ Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người khuyết tật.

- Hỗ trợ tiền đi lại:

+  Mức hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên cho các đối tượng: lao động nông thôn, phụ nữ ở các phường (theo quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của thủ tướng chính phủ), thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

+ Mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên đối với đối tượng là người khuyết tật.

 

Tin liên quan