Thông báo các khoản thu đầu năm và các chế độ chính sách được hưởng đối với học sinh năm học 2019 - 2020
Cập nhật lần cuối: 7/25/2019 3:42:00 PM 
 

1. Học phí: 

 - Học sinh tốt nghiệp THCS học nghề:            Miễn học phí

 - Học sinh tốt nghiệp THPT học nghề:            440.000đồng/tháng

 - Học sinh học văn hóa:                                   70.000đồng/tháng

2. Bảo hiểm y tế : ( Học sinh đã được địa phương cấp rồi thì photo nộp lại Phòng   Kế hoạch tài chính của Trường)                   

- Học sinh năm thứ nhất:               442.530 đồng/12 tháng 

- Học sinh năm thứ hai:                 442.530 đồng/12 tháng 

- Học sinh năm thứ ba:                  258.143 đồng/7 tháng 

3. BH thân thể:(Không bắt buộc): 100.000 đồng/năm

4. Phô tô đề thi, kiểm tra:                  

-  Đối với HS học Nghề: 50.000đồng/năm 

-  Đối với HS học Nghề + văn hóa: 100.000đồng/năm 

5. Tiền giữ xe:  60.000 đồng/ Học kì

6. Lô gô:  5.000 đồng/ 2 cái

7. Áo bảo hộ khi học thực hành: số tiền/áo tùy theo nghề, học sinh liên hệ giáo viên chủ nhiệm đăng ký mua.

CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG:

I. Học sinh tốt nghiệp THCS (Lớp 9) được miễn học phí.

II. Theo Quyết định 53/2016

 1. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật: 1.490.000 đồng/tháng.

2. Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú: 1.192.000 đồng/tháng.

3. Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo:  894.000 đồng/tháng

4. Tiền xe đi lại : 200.000 đồng/ năm.

III. Theo Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh NQ02/2014

Người dân tộc thiểu số không thuộc các đối tượng trên: 840.000 đồng/tháng.
P.KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Tin liên quan