Tập trung học sinh và sinh hoạt tập thể đầu năm.
Cập nhật lần cuối: 8/30/2019 3:34:00 PM 
 

Thực hiện kế hoạch Số: 149/KH-TCNCR từ ngày 27/08/2019 đến ngày 29/08/2019 trường Trung cấp nghề Cam Ranh đã tổ chức tập trung học sinh và sinh hoạt tập thể đầu năm.

 

Toàn cảnh buổi tập trung học sinh đầu năm.

Tại buổi tập trung học sinh thầy Nguyễn Thời Đào - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã giới thiệu về 2 hệ đào tạo của trường để quý phụ huynh và các em được hiểu rõ hơn.

-Hệ GDTX tương ứng với các lớp 10, 11, 12 học trong 3 năm, học sinh sẽ tham dự thi THPT quốc gia và có bằng THPT.

-Hệ trung cấp học trong 2 năm sau khi tốt nghiệp học sinh được cấp bằng trung cấp.

Thầy Nguyễn Thời Đào - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi tập trung học sinh.

Tại buổi gặp mặt các em được nghe phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật học sinh; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội; thông qua chế độ học phí, miễm giảm học phí và các chế độ chính sách mà học sinh được hưởng khi theo học tại trường. Đối với những học sinh ở xa được trường tạo điều kiện ở lại kí túc xá miễn phí.

Nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về chủ trương, đưởng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp học sinh hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của học sinh thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương đang có hiệu lực thi hành và những văn bản mới được ban hành và một số thông tin cơ bản, cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội đến học sinh toàn trường nhằm nâng cao hiểu biết và có ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc vi phạm pháp luật học sinh trong trường. Ngày 29/08/2019 trong buổi sinh hoạt chính trị đầu năm các em đã được nghe Phổ biến chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 Giới thiệu các quy định  mới về luật giáo dục nghề nghiệp và các quy định pháp luật khác phù hợp học sinh: Luật An ninh mạng, luật giao thông đường bộ.

Phổ biến nội quy của nhà trường đối với học sinh.

Phổ biến nội dung văn hóa ứng xử trong trường cho học sinh và xây dựng văn hóa, con người Việt Nam ngày nay.

     Thông tin về công tác giáo dục thể chất và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của nhà trường hàng năm trong công tác đoàn thanh niên.

Cô Phan Thị Hồng Vân sinh hoạt chính trị , phổ biến giáo dục pháp luật đến

học sinh.

 

 

Tin liên quan