Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
Cập nhật lần cuối: 10/3/2019 11:04:00 PM 
 

Thực hiện công văn số 2517/ SLĐTBXH-GDNN về việc triển khai tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 (từ ngày 01 - 10 - 2019 đến 07-10-2019), trường Trung cấp nghề Cam Ranh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng môi trường học tập. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ,viên chức, nhân viên và học sinh về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân.

      Huy động được sự quan tâm tham gia tích cực của các phòng, khoa, đoàn thể  trong việc triển khai các hoạt động của tuần lễ. Nhà trường đã phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

  I. Chủ đề:

          - Học ở trường, học ở sách vở và học lẫn nhau;

- Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại;

- Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất;

- Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập;

- Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.

  II. Một số hoạt động chính trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

    -     Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên Internet, tra cứu tài liệu, các thao tác trên phần mềm thư điện tử;

-   Vận động cán bộ giáo viên và học sinh tham gia các câu lạc bộ đọc sách trực tuyến (đọc sách giấy, sách điện tử,…) phù hợp với những đối tượng khác nhau.

- Trường tổ chức cho học sinh đọc sách báo, xem các tư liệu, tranh ảnh nói về học tập suốt đời, những bài viết, mẩu truyện về tấm gương Bác Hồ và lồng ghép vào các môn học, mỗi giáo viên đứng lớp là người tuyên truyền chính cho HS về tuần lễ học tập suốt đời.

    -    Tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”

-    Tuyên truyền các khẩu hiệu sau treo khuôn viên trường:

.      Học để biết,học để làm, học để cùng chung sống.

.      Học nghề, việc làm, cuộc sống, tương lai.

.      Nghĩ tích cực, học chăm ngoan, làm việc tốt,sống có ích.

.      Học nghề, việc làm, cuộc sống, tương lai.

-         Tuyên truyền các khẩu hiệu trên loa phát thanh của trường:

·    Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.

·    Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển.

·    Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.

·    Học tập để hoàn thiện nhân cách và để trở thành người công dân tốt.

    ·    Học tập suốt đời - chìa khóa của thành công.

 

Tin liên quan