Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của trường Trung cấp nghề Cam Ranh.
Cập nhật lần cuối: 2/5/2020 4:16:00 PM 
 

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 07/KH-SLĐTBXH  ngày 03/02/2020 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Khánh Hòa ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

Trường Trung cấp nghề  Cam Ranh xây dựng Kế hoạch phòng chống bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona như sau:

I. Nhiệm vụ chung

Hiện nay đã có 01 trường hợp bệnh tại Khánh Hòa theo Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Công điện số 02/CĐ-CTUBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trường Trung cấp nghề Cam Ranh triển khai các nhiệm vụ theo tình huống 2, ban hành tại Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Kế hoạch số 07/KH-SLĐTBXH ngày 03/02/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc phòng chống bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Chỉ đạo chung

a) Công tác truyền thông

Thực hiện tuyên truyền “Đúng, đủ, chính xác và công khai” từ các nguồn tin của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành y tế, Sở Lao động TBXH, tập trung hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng phòng, tránh lây nhiễm bệnh. Việc phát ngôn theo phân công của Lãnh đạo Sở.

b) Nội dung:

+ Thực hiện trang bị máy đo thân nhiệt hồng ngoại phục vụ công tác đo thân nhiệt khi cần thiết.

+ Trang bị khẩu trang cho cán bộ tại bộ phận tiếp dân; yêu cầu giáo viên và học sinh trong toàn trường bắt buộc đeo khẩu trang khi làm việc và học tập tại trường.

+ Trang bị nước rửa tay diệt khuẩn cho cán bộ tiếp dân tại bộ phận bảo hiểm thất nghiệp,

+ Tuyên truyền cho cán bộ viên chức và học sinh trong toàn trườngthường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và tăng cường sức đề kháng.

+ Nhanh chóng vệ sinh, khử trùng tổng thể phòng học, phòng làm việc, nhà ở của khu nội trú, khuôn viên và các khu vực xung quanh của đơn vị.

+ Bố trí chuẩn bị phòng, khu vực cách ly khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như: sốt, ho, hắt hơi kéo dài và báo cáo ngay với ngành y tế để kiểm tra, xử lý kịp thời…

+ Bố trí đầu mối chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền dịch bệnh.

+ Thành lập Tổ ứng trực phòng, chống dịch tại đơn vị; trong đó, Lãnh đạo đơn vị là Tổ trưởng.

+ Nâng cao vai trò của người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

c) Công tác báo cáo

- Thực hiện nâng cao trách nhiệm báo cáo, chất lượng báo cáo tại đơn vị.

- Báo cáo hàng ngày tình hình phòng, chống dịch bệnh, diễn biến dịch bệnh tại đơn vị theo mẫu đính kèm. Báo cáo gửi về Sở trước 16h00 phút hàng ngày qua văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Phòng Hành chính – Tổ chức:

-  Trang bị khẩu trang cho cán bộ tại bộ phận tiếp dân phòng bảo hiểm thất nghiệp; yêu cầu giáo viên và học sinh trong toàn trường bắt buộc đeo khẩu trang khi làm việc và học tập tại trường.

- Treo bảng thông báo: khách đến liên hệ công tác bắt buộc phải đeo khẩu trang tại bộ phận tiếp dân phòng bảo hiểm thất nghiệp.

- Trang bị nước rửa tay diệt khuẩn cho cán bộ tiếp dân tại bộ phận bảo hiểm thất nghiệp.

-  Tuyên truyền cho cán bộ viên chức và học sinh trong toàn trường thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và tăng cường sức đề kháng.

-  Lên kế hoạch vệ sinh, khử trùng tổng thể phòng học, phòng làm việc, khu kí túc xá, khuôn viên và các khu vực xung quanh của đơn vị.

- Xây dựng, bố trí phòng, khu vực cách ly khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như: sốt, ho, hắt hơi kéo dài và báo cáo ngay với ngành y tế để kiểm tra, xử lý kịp thời…

- Tham mưu thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV của trường để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV.

-  Báo cáo hàng ngày tình hình phòng, chống dịch bệnh, diễn biến dịch bệnh tại đơn vị theo mẫu đính kèm. Báo cáo gửi về Sở trước 16h00 phút hàng ngày qua văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở.

b) Phòng Đào tạo:

- Thực hiện tuyên truyền, giáo dục cho học sinh trong toàn trường về tính chất, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV; Giáo dục cho học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh nCoV cho gia đình và cộng đồng.

- Thông báo cho học sinh nghỉ học theo Công văn sô 877/UBND-KGVX ngày 02/02/2020 về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để triển khai công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng của vi rút Corona gây ra từ ngày 3/2/2020 đến khi có thông báo mới để tập trung triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nCoV gây ra.

c) Khoa Cơ bản:

- Thông báo cho học sinh nghỉ học theo Công văn số 162/SGDĐT-VP ngày 02/02/2020 về việc tạm thời cho học sinh  nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Giáo viên toàn khoa Cơ bản vệ sinh lớp học đảm bảo khuôn viên nhà trường thông thoáng, sạch sẽ và tham dự đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh do ngành y tế tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh để đảm bảo chương trình học.

- Thông báo cho phụ huynh học sinh thường xuyên cập nhật thông tin các phương tiện thông tin đại chúng, có biện pháp phòng chống cho con em mình. Đề nghị các bậc phụ huynh phối hợp quản lý, chăm sóc học sinh trong thời gian nghỉ học.

d) Các phòng khoa và bộ môn:

- Tuyên truyền cho học sinh và giáo viên trong phòng khoa và bộ môn đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc nơi đông người.

- Thực hiện tuyên truyền, giáo dục cho học sinh trong toàn trường về tính chất, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV; Giáo dục cho học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh nCoV cho gia đình và cộng đồng.

- Thông báo cho học sinh nghỉ học theo Công văn sô 877/UBND-KGVX ngày 02/02/2020 về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để triển khai công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng của vi rút Corona gây ra từ ngày 3/2/2020 đến khi có thông báo mới để tập trung triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nCoV gây ra.

- Cán bộ và giáo viên các phòng khoa bộ môn vệ sinh phòng làm việc, xưởng thực hành đảm bảo khuôn viên nhà trường thông thoáng, sạch sẽ và tham dự đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh do ngành y tế tổ chức.

e) Bộ phận y tế:

- Thường xuyên ứng phó và túc trực theo dõi sức khỏe của cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường.

- Khi có học sinh và cán bộ giáo viên bị sốt cần tiến hành theo dõi đo thân nhiệt và báo cáo bộ phận y tế tại địa phương.

g) Tổ chức Đoàn thể:

Công đoàn phối hợp với phòng Hành chính Tổ chức tuyên truyền đúng đủ chính xác và công khai cho cán bộ viên chức trong toàn trường về tình hình dịch bệnh, biện pháp, kỹ năng phòng tránh lây nhiễm bệnh.

Đoàn Thanh niên phối hợp với phòng Đào tạo tuyên truyền đúng đủ chính xác và công khai cho học sinh trong toàn trường về tình hình dịch bệnh, biện pháp, kỹ năng phòng tránh lây nhiễm bệnh.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng tránh lây nhiễm bệnh của cán bộ giáo viên trong toàn trường và học sinh; kịp thời báo cáo cho thường trực Tổ phòng dịch của Trường.

III. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng chủ động triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại trường và báo cáo kịp thời hàng ngày cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Sở theo quy định.

2. Các phòng khoa bộ môn  theo chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác thực hiện phòng chống dịch tại các đơn vị.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc và diễn biến bất thường kịp thời báo cáo cho thường trực Tổ phòng dịch của Trường cụ thể:

Ông Nguyễn Thời Đào – Tổ trưởng.

Điện thoại: 02583.973.779 – 0914.217.071.

Bà Nguyễn Thị Thuyền – Tổ phó.

Điện thoại: 02583.970.579 – 0946.058.009.

Đề nghị các đơn vị trực thuộc trường nghiêm túc thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 

 

Tin liên quan