Kế hoạch tổng vệ sinh phòng chống dịch viêm phổi cấp tại trường Trung cấp nghề Cam Ranh.
Cập nhật lần cuối: 2/5/2020 4:58:00 PM 
 

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 14/KH-TCNCR  ngày 04/02/2020 của Trường Trung cấp nghề Cam Ranh ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

Trường Trung cấp nghề  Cam Ranh xây dựng Kế hoạch tổng vệ sinh phòng chống dịch viêm phổi cấp  như sau:

I. Nhiệm vụ chung

Cơ chế lây nhiễm hiện nay do chủng mới của vi rút Corona là do tiếp xúc gần qua giọt bắn. Do đó, biện pháp phòng bệnh tốt nhất được Bộ Y tế khuyến cáo theo tinh thần của Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y Tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona là:

-            Tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ở, trường học…bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa.

-       Thường xuyên lau nền nhà (phòng học, xưởng thực hành)…tay nắm cửa, lau cửa kính và về mặt các vật dụng trong nhà (phòng học, xưởng thực hành) bằng các chất tẩy rửa thông thường, như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Tăng cường thông khí tại phòng bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa

- Vệ sinh tổng thể phòng Hành chính Tổ chức và phòng học 101, phòng 102: lau nền nhà, tay nắm cửa, mặt bàn học, các vật dụng trong phòng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

- Vệ sinh tổng thể khu nội trú kí túc xá nam và kí túc xã nữ: lau nền nhà, tay nắm cửa, lau cửa kính, mặt bàn học, các vật dụng trong phòng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

- Vệ sinh tổng thể phòng bảo hiểm thất nghiệm: lau nền nhà, tay nắm cửa, lau cửa kính, mặt bàn học, các vật dụng trong phòng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính:

- Tăng cường thông khí tại phòng bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa

- Vệ sinh tổng thể phòng Kế hoạch Tài chính và phòng học 103: lau nền nhà, lau cửa kính, tay nắm cửa, mặt bàn học, các vật dụng trong phòng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

3. Phòng Đào tạo:

- Tăng cường thông khí tại phòng bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa

- Vệ sinh tổng thể phòng Đào tạo và phòng học 104: lau nền nhà, lau cửa kính, tay nắm cửa, mặt bàn học, các vật dụng trong phòng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

4. Khoa Cơ bản:

-  Tăng cường thông khí tại phòng bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa

- Vệ sinh tổng thể khoa Cơ bản, phòng thực hành máy tính và dãy phòng học 106, phòng 107, phòng học 108, phòng học 109: lau nền nhà, tay nắm cửa, lau cử kính, mặt bàn học, các vật dụng trong phòng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

5. Khoa Điện – Điện tử:

-  Tăng cường thông khí tại phòng bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa

- Vệ sinh tổng thể phòng làm việc khoa Điện Điện tử và xưởng thực hành khoa Điện: lau nền nhà, tay nắm cửa, lau cửa kính, mặt bàn học, các vật dụng trong phòng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

6. Bộ môn Cắt may và Du lịch nữ công:

- Tăng cường thông khí tại phòng bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa

- Vệ sinh tổng thể phòng làm việc của bộ môn Cắt may và Du lịch nữ công và xưởng thực hành: lau nền nhà, tay nắm cửa, mặt bàn học, các vật dụng trong phòng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

7. Khoa Cơ khí:

- Tăng cường thông khí tại phòng bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa

- Vệ sinh tổng thể phòng làm việc của khoa Cơ khí và xưởng thực hành Cơ khí: lau nền nhà, tay nắm cửa, mặt bàn học, các vật dụng trong phòng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

8. Trung tâm dạy nghề Cam Lộc:

- Tăng cường thông khí tại phòng bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa

- Vệ sinh tổng thể phòng làm việc của TTDN Cam Lộc và phòng học 105: lau nền nhà, tay nắm cửa, mặt bàn học, các vật dụng trong phòng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

 Đề nghị các đơn vị trực thuộc trường nghiêm túc thực hiện tốt kế hoạch này./.

 

 

Tin liên quan