Văn bản hành chính 2020
Cập nhật lần cuối: 9/17/2020 4:33:00 AM 
 
Số VB Ngày VB Tên VB
     
2/BC-TCNCR 13/01/2020  Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính theo nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của chính phủ
4/BC-TCNCR
14/01/2020 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
5/BC-TCNCR 14/01/2020 Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của trường Trung cấp nghề Cam Ranh
7/BC-TCNCR 14/01/2020 Báo cáo tình hình triển khai công tác lao động và đào tạo nghề tháng 1/2020
8/KH-TCNCR 15/01/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
 15/BC-TCNCR  04/02/2020  Báo cáo triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
 18/BC-TCNCR  05/02/2020  Báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019
 27/BC-TCNCR  13/02/2020  Báo cáo công tác đào tạo nghề tháng 2
 31/TB-TCNCR  17/02/2020  Thông báo tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021
 32/TB-TCNCR  17/02/2020  Thông báo tuyển sinh đào tạo trung cấp năm học 2020-2021
 35/TCNCR-HCTC  18/02/2020  Kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19
 40/BC-TCNCR  27/02/2020  báo cáo kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 03 năm 2020
 41/BC-TCNCR  27/02/2020  báo cáo kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Qúy I năm 2020
 43/KH-TCNCR  02/03/2020  Kế hoạch văn thư lưu trữ năm 2020
 44/KH-TCNCR  02/03/2020  Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của trường Trung cấp nghề Cam Ranh
 
46/BC-TCNCR
 04/03/2020  Báo cáo cải cách hành chính quý 1 năm 2020
 48/BC-TCNCR  05/03/2020  Báo cáo về ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư tỉnh ủy về phòng chống Covid-19
 53/TTr-TCNCR  09/03/2020  đề nghị khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015-2020)
 54/BC-TCNCR  09/03/2020  Báo cáo sơ kết phong trào thi đua năm học 2019-2020
56/KH-TCNCR 10/03/2020 Kế hoạch đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với thanh niên năm 2020
59/BC-TCNCR 12/03/2020 Báo cáo công tác đào tạo nghề tháng 3 năm 2020
65/BC-TCNCR
18/03/2020 Báo cáo đối thoại giữa Lãnh đạo đơn vị với thanh niên năm 2020
68/TCNCR-HCTC 20/03/2020 Xây dựng kịch bản ứng phó phòng chống dịch bệnh Covid-19
 71/BC-TCNCR  20/03/2020  Báo cáo tình hình thực hiện việc đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong trường học
 76/KH-TCNCR  27/03/2020  Ke hoach tạo khóa học, ôn tập trực tuyến cho học sinh GDTX cấp THPT
 78/TCNCR-HCTC  30/03/2020  thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2020
80/BC-TCNCR 30/03/2020 Báo cáo thực hiện việc phổ biến Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH về chính sách đào tạo nghề cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
82/TB-TCNCR 31/03/2020 Thông báo thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid -19
83/TCNCR-HCTC 31/03/2020 Công văn triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
84/BC-TCNCR 30/03/2020 Định mức kinh tế- kỹ thuật của Trường Trung cấp nghề Cam Ranh
86/TB-TCNCR 07/04/2020 Thông báo thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống Covid-19
87/TCNCR-HCTC 09/04/2020 báo cáo tình hình thực hiện biên chế, số lượng người làm việc Quý II năm 2020
134/BC-TCNCR 03/06/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
135/BC-TCNCR 04/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
137/KH-TCNCR 09/06/2020 tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2020
146/TCNCR 17/06/2020 hỗ trợ đào tạo cho lao động đang làm việc tại doanh nghiệp
162/TCNCR-HCTC 06/07/2020 xây dựng nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
 188/TB-TCNCR  04/08/2020  Thông báo thực hiện tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
 193/BC-TCNCR  
06/08/2020
 o cáo tổng kết Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trường Trung cấp nghề Cam Ranh năm 2020
 216/BC-TCNCR  28/08/2020  Báo cáo kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 09 năm 2020
 219/BC-TCNCR  04/09/2020  Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý III năm 2020
227/BC-TCNCR 09/09/2020 báo cáo tình hình tuyển sinh năm học 2020 – 2021
230/BC-TCNCR 10/09/2020 Báo cáo các điều kiện đảm bảo hoạt động GDNN trình độ đào tạo thường xuyên
233/BC-TCNCR 10/09/2020
235/BC-TCNCR
11/09/2020 Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
239/TCNCR-KHTC 12/09/2020 Về việc thực hiện thu học phí và các khoản năm học 2020-2021
240/TCNCR-KHTC 16/09/2020 rà soát tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí

 

Tin liên quan