Lịch phát sóng ôn tập cho học sinh lớp 12 trên truyền hình (từ 13/4/2020 - 18/4/2020)
Cập nhật lần cuối: 4/14/2020 4:39:00 PM 
 

Lịch phát sóng của Tuần từ 13/4/2020 đến 18/4/2020.

NGÀY GIỜ MÔN TÊN BÀI
ĐÀI PTTH
Thứ 2 (13/4) 9:30 Vật lí Bài 25: Giao thoa ánh sáng Thừa_Thiên_Huế
  9:30 Toán Tích phân Hải Phòng
Thứ 3 (14/4) 9:30 Vật lí Bài 26: Các loại quang phổ Hải Phòng
  9:30 Ngữ_Văn Vợ nhặt Hà Nội
Thứ 4 (15/4) 9:30  Lịch sử

 Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

 Thừa Thiên Huế
  9:30  Hóa học  Kim loại kiềm  Hải Phòng
Thứ 5 (16/4) 9:30  Lịch sử  Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)  Hà Nội
  9:30  Sinh học  Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại  Hải Phòng
Thứ 6 (17/4) 9:30  Địa lý Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp  Hà Nội
Thứ 7 (18/4)  9:30  Địa lý Bài 24: Những vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp  Hà Nội

 

Tin liên quan