Thông báo điều chỉnh kế hoạch thời gian kết thúc năm học và thi tốt nghiệp hệ Trung cấp, năm học 2019-2020.
Cập nhật lần cuối: 4/27/2020 8:39:00 AM 
 

   Trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid - 19 vừa qua, trường Trung cấp nghề Cam Ranh đã bám sát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo và huớng dẫn các đơn vị của trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo huớng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn. Đến nay, nhà trường đã thực hiện việc vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp. Học sinh đã được hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh. Giáo viên đã được tập huấn về quy trình phòng, chống dịch bệnh để hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học. 

   Căn cứ vào tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay và nếu không có diễn biến phức tạp thêm, trường Trung cấp nghề Cam Ranh điều chỉnh kế hoạch, tiến độ đào tạo trình độ trung cấp, năm học 2019 - 2020 như sau:

   Thời gian dự kiến học sinh đi học trở lại bắt đầu từ ngày 04/5/2020.

   Kết thúc năm học trước ngày 11/9/2020.

   Thi tốt nghiệp trình độ trung cấp từ ngày 21/9/2020 - 30/9/2020.

  Căn cứ kế hoạch thời gian được điều chỉnh như trên, đề nghị các phòng, khoa, bộ môn chủ động thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 sao cho phù hợp, đúng quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo.

   Lưu ý việc bố trí học sinh thực tập tốt nghiệp sao cho hợp lý đối với thời gian kết thúc năm học của học sinh học văn hoá THPT hệ GDTX (kết thúc vào ngày 15/7/2020).

   Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc, các khoa, bộ môn liên hệ và phối hợp phòng đào tạo giải quyết trước ngày 15/5/2020.

    Trân trọng./.

 

 

Tin liên quan