Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2020 và Quốc tế Lao động 1/5 trong năm 2020.
Cập nhật lần cuối: 4/30/2020 4:08:00 PM 
 

   Thực hiện Theo Thông báo số 61/TB-SLĐTBXH ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động – TBXH Khánh Hòa về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ nhận dịp kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2020 và Quốc tế Lao động 1/5 trong năm 2020.

   Trường Trung cấp nghề Cam Ranh yêu cầu các đơn vị thuộc Trường triển khai thực hiện các nội dung sau:

   1. Phòng Hành chính Tổ chức tiến hành:

   -  Treo cờ Tổ quốc liên tiếp trong 2 ngày Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phòng miền Nam (30/4/1975-30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 01/5, từ ngày 30/4/2020 đến hết ngày 1/5/2020.

   -  Bố trí lịch trực trong thời gian nghỉ Lễ: (Đính kèm lịch trực lễ 30/4 và 1/5).

    2. Các phòng khoa bộ môn trung tâm trực thuộc Trường:

   Công chức, viên chức, người lao động nghỉ lễ 02 ngày, từ thứ Năm ngày 30/4/2020 đến hết thứ  Sáu ngày 01/5/2020 theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012.

   Các phòng khoa bộ môn trung tâm trực thuộc Trường tắt điện, đóng cửa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trước khi nghỉ Lễ.

   Đề nghị các đơn vị trực thuộc Trường nghiêm túc triển khai thực hiện theo những nội dung trên. 

 

Tin liên quan