Lịch thi học kì II hệ GDTX năm học 2019 - 2020
Cập nhật lần cuối: 5/28/2020 8:28:00 AM 
 

  1.      Khối 10

Các lớp khối 10 kiểm tra vào các buổi sáng ngày 16/06; 17/06; 18/06

TT Môn thi Ngày thi Địa điểm Tập trung vào phòng Thời gian làm bài Giờ phát đề cho HS Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
01 Vật lý 16/06/2020

P101, P102, P103, P104

               07h15'                 50'                 07h25'                 07h30'  
02 Hóa học 16/06/2020

P101, P102, P103, P104

               08h30'                 50'                 08h35'                 08h40'  
03 Sinh học 16/06/2020

P101, P102, P103, P104

               09h40'                 50'                 09h45'                 09h50'  
04 Ngữ văn 17/06/2020

P101, P102, P103, P104

               07h15'                 90'                 07h25'                 07h30'  
05 Toán 17/06/2020

P101, P102, P103, P104

               09h15'                 90'                 09h25'                 09h30'  
06 Lịch sử 18/06/2020

P101, P102, P103, P104

               07h15'                 50'                 07h25'                 07h30'  
07 Địa lý 18/06/2020

P101, P102, P103, P104

              08h30'                 50'                 08h35'                 08h40'  
 

.   Khối 11

Các lớp khối 11 kiểm tra vào các buổi chiều ngày 16/06; 17/06; 18/06

TT Môn thi Ngày thi Địa điểm Tập trung vào phòng Thời gian làm bài Giờ phát đề cho HS Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
01 Vật lý 16/06/2020

P101, P102, P103, P104

               13h15'                 50'                 13h25'                  13h30'  
02 Hóa học 16/06/2020

P101, P102, P103, P104

               14h30'                 50'                 14h35'                  14h40'  
03 Sinh học 16/06/2020

P101, P102, P103, P104

               15h40'                 50'                 15h45'                  15h50'  
04 Ngữ văn 17/06/2020

P101, P102, P103, P104

               13h15'                 90'                 13h25'                  13h30'  
05 Toán 17/06/2020

P101, P102, P103, P104

               15h15'                 90'                 15h25'                  15h30'  
06 Lịch sử 18/06/2020

P101, P102, P103, P104

               13h15'                 50'                 13h25'                  13h30'  
07 Địa lý 18/06/2020

P101, P102, P103, P104

               14h30'                 50'                 14h35'                   14h40'  
 

3.      Khối 12

Các lớp khối 12 kiểm tra vào các ngày 16/06; 29/06; 30/06

TT Môn thi Ngày thi Địa điểm Tập trung vào phòng Thời gian làm bài Giờ phát đề cho HS Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
01 Vật lý 16/06/2020

P108, P109, P110

07h15' 50'                 07h25'                 07h30'  
02 Hóa học 16/06/2020

P108, P109, P110

08h30' 50'                 08h35'                 08h40'  
03 Sinh học 16/06/2020

P108, P109, P110

09h40' 50'                 09h45'                 09h50'  
04 Ngữ văn 29/06/2020

P108, P109, P110

07h15' 120'                 07h25'                 07h30'  
05 Toán 29/06/2020

P108, P109, P110

13h15' 50'                 13h25'                 13h30'  
06 Lịch sử 30/06/2020

P108, P109, P110

07h15' 50'                 07h25'                 07h30'  
07 Địa lý 30/06/2020

P108, P109, P110

08h30' 50'                 08h35'                 08h40'  

 

Tin liên quan