Kế hoạch tập trung và tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khoá của học sinh trung cấp nghề Cam Ranh năm 2020.
Cập nhật lần cuối: 8/23/2020 10:36:00 PM 
 

           Nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện:

        Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh; các chế độ, chính sách đối với học sinh; khen thưởng, kỷ luật... giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của bản thân.

          Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục đào tạo; trang bị cho học sinh những kỹ năng mềm cơ bản để các em vững vàng bước vào môi trường học tập mới.

             Chi tiết kế hoạch mời quý phụ huynh và các em xem tại đây.

 

 

Tin liên quan