Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh khóa 2021 - 2023.
Cập nhật lần cuối: 8/26/2021 4:30:00 PM 
 

     Nhằm nâng cao nhận thức và thức trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định đối với giáo dục nghề nghiệp; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế chính trị, xã hội trong nước, quốc tế; chủ trương, chính sách mới của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

     Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo,... giúp học sinh hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với học sinh.

     Trường trung cấp nghề Cam Ranh có kế hoạch tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho học sinh khóa 2021-2023 từ ngày 13/9/2021 đến ngày 16/9/2021. Chi tiết kế hoạch tại đây.

 

Tin liên quan