Tuyên truyền Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp nghề Cam Ranh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Cập nhật lần cuối: 8/22/2022 8:33:00 PM 
 
Tuyên truyền Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp nghề Cam Ranh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

 

Tin liên quan