Thông báo các khoản thu đầu năm và các chế độ được hưởng của học sinh năm học 2022 – 2023.
Cập nhật lần cuối: 10/7/2022 3:06:00 PM 
 

Trường Trung cấp nghề Cam Ranh thông báo các khoản thu đầu năm và các chế độ được hưởng của học sinh năm học 2022 – 2023 như sau:

CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM:

1. Học phí:

- Học sinh tốt nghiệp THCS học nghề: Miễn Học phí (hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa)

- Học sinh tốt nghiệp THPT học nghề:

*) Học sinh trong tỉnh:

+ Đối với nghề Kế toán: 410.000đồng/tháng

+ Các nghề còn lạị:         490.000đồng/tháng             

*) Học sinh ngoại tỉnh:

+ Đối với nghề Kế toán: 510.000đồng/tháng    

+ Các nghề còn lạị:         590.000đồng/tháng      

- Học sinh có học văn hóa: 300.000 đồng/tháng.

* Nộp học phí theo 2 cách:

Cách 1: Nộp trực tiếp tại  Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường.

Cách 2: Chuyển khoản vào STK: 0988888887979. Ngân hàng MBBank Cam Ranh. ( Nộp trực tiếp tại ngân hàng hoặc trên điện thoại).

2. Bảo hiểm y tế :

( Học sinh đã được địa phương cấp rồi thì photo nộp lại Phòng Kế hoạch tài chính của Trường)

- Học sinh năm thứ nhất: 442.530 đồng/12 tháng

- Học sinh năm thứ hai:  442.530 đồng /12 tháng

- Học sinh năm thứ ba:   331.898 đồng/9 tháng

3. BH thân thể:(không bắt buộc) 100.000 đồng/năm

4. Phô tô đề thi, kiểm tra:                    

+ 50.000 đồng/năm (Đối với HS học Nghề)

+ 100.000 đồng/năm (Đối với HS học Nghề + Văn hóa)

5. Tiền giữ xe: 100.000 đồng/học kì

6. Lô gô: 10.000 đồng/ 4 cái

7. Áo bảo hộ khi học thực hành: số tiền/áo tùy theo nghề, học sinh liên hệ giáo viên chủ nhiệm đăng ký mua.

CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG:

I. Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP: Người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp được miễn học phí học nghề.

II. Theo Quyết định 53/2015

1. Học sinh dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật: 1.490.000đ/tháng

2. Học sinh  tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo1.192.000đ/tháng.

3. Học sinh  người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hộ khẩu tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo: 894.000đ/tháng.

4. Các khoản hỗ trợ khác:

a, Hỗ trợ một lần số tiền 1.000.000đồng/khóa đào tạo để mua đồ dung cá nhân như: chăn, màn, chiếu cá nhân, áo đi mưa và quần áo bảo hộ theo nghề;

b, Hỗ trợ 150.000đồng đối với học sinh ở lại trường dịp tết Nguyên đán;

c, Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi năm một lần tiền xe đi lại từ nơi học đến trường và ngược lại:

* Mức 300.000đồng/ năm đối với học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

* Mức 200.000đồng/ năm đối với các đối tượng còn lại.

III. Theo Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh NQ02/2015

Học sinh dân tộc thiểu số không thuộc các đối tượng trên: Học sinh học tại các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là người đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, các xã miền núi và các thôn miền núi thuộc huyện đồng bằng, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: 840.000đồng/tháng.

 

 

Tin liên quan