Đại hội Chi bộ trường Trung cấp nghề Cam Ranh, lần thứ II - nhiệm kỳ 2022-2025
Cập nhật lần cuối: 8/31/2022 4:20:00 PM 
 

Về tham dự Đại hội có đồng chí Đồng chí Văn Đình Tri - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa; Đồng chí Đỗ Hữu Thái - Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa; Đồng chí Võ Thành Long - Phó Trưởng phòng GDNN Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa; Đồng chí Nguyễn Thời Đào - Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Cam Lâm, nguyên Bí thư Chi bộ trường Trung cấp nghề Cam Ranh; các đồng chí là quần chúng ưu tú cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Trường Trung cấp nghề Cam Ranh.

 
 Đồng chí Đỗ Quang Thiện - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Quang Thiện - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ  2020 - 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc; Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Với việc duy trì thường xuyên kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ, Chi bộ Trường Trung cấp nghề Cam Ranh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

 
 Đồng chí Văn Đình Tri Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Văn Đình Tri đề nghị chi bộ nhà trường cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, để đảm bảo các đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là tập trung vào nắm rõ những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế công tác chuyên môn của nhà trường; tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thi hành Điều lệ Đảng; tăng cường công tác tuyển sinh, đổi mới phương pháp thu hút giảng dạy hệ GDTX cấp THPT cả về chất lượng và số lượng; khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kết luận của thanh tra Đảng ủy Sở.

 
 Đồng chí Bí thư - Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ trường Trung cấp nghề Cam Ranh, nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 02 đồng chí, trong đó: Đồng chí Đỗ Quang Thiện - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Cam Ranh được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Hiệu trưởng bầu vào Phó Bí thư chi bộ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ Đại hội:

 
 
 

 

Tin liên quan