Kế hoạch tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho khóa 22, niên khóa 2022 - 2024.
Cập nhật lần cuối: 8/31/2022 4:49:00 PM 
 
       Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt chính trị" đầu khoá của học sinh, sinh viên. Trường Trung cấp nghề Cam Ranh xây dựng Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt chính trị" đầu khóa cho học sinh Khóa 22, niên khóa 2022 – 2024, chi tiết xem file đính kèm tại đây.

 

 

Tin liên quan