Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ nhân ngày Quốc khánh 2/9.
Cập nhật lần cuối: 8/31/2022 5:00:00 PM 
 

      Thực hiện Công văn số 2384/SLĐTBXH-VP ngày 25 tháng 8 năm 2022 về việc treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Công văn số 2418/SLĐTBXH-VP ngày 29 tháng 8 năm 2022 về việc nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

     Trường Trung cấp nghề Cam Ranh thông báo đến toàn thể viên chức và người lao động như sau:

     1. Treo cờ Tổ quốc: Phòng Tổ chức Hành chính thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại Trường trong ngày 02/9/2022.

      2. Thời gian nghĩ Lễ: Cán bộ, giáo viên và nhân viên, người lao động nghỉ Lễ Quốc khánh, từ 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022.

     3. Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ Các phòng khoa bộ môn thực hiện nghiêm việc tắt điện, ngắt cầu dao các phòng học, phòng làm việc, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong toàn trường.

      Đề nghị các viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện tốt nội dung thông báo này./.

 

 

Tin liên quan